Cennik

Cennik opłat zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu dla Użytkowników Giełdy Owocowo-Warzywnej w Tarnowie.

obowiązujący od 01 czerwca 2024 r.

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT – 23%).

1. Bilet wjazdu dla sprzedających bezpośrednio z samochodów:

 1. Pojazdy o wysokości do 220 cm – 20 zł
 2. Pojazdy o wysokości powyżej 220 cm – 30 zł

2. Bilet wjazdu dla kupujących:

 1. Wszystkie pojazdy – 1zł / 30 min
  2 zł/każda kolejna rozpoczęta h

3. Zaprzęgi konne – wjazd bezpłatny.

4. Opłaty od sprzedających ze stołu, z łóżka polowego lub bezpośrednio z placu lub z ręki:

     8 zł/m2 zajętej powierzchni.

5. Abonament miesięczny dla Kupujących:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DMCP do 3,5 tony – 80 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 260 zł

6. Rezerwacja miejsca handlowego dla Sprzedających:

 1. Pojazdy o wysokości do 220 cm – 440 zł
 2. Pojazdy o wysokości powyżej 220 cm – 660 zł

Abonament miesięczny można wykupić najpóźniej przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego.

Dopuszcza się wykupienie Abonamentu miesięcznego lub Rezerwacji miesięcznej na rozpoczęty już miesiąc, za pełną opłatą miesięczną.

7. Parking niestrzeżony:

 1. Wszystkie pojazdy – 1zł / 30 min
  2 zł / każda kolejna h 

   1 miesiąc na terenie Giełdy:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DMCP  do 3,5 tony – 400 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 600 zł

8. Sprzedający warzywa kapustne – wnoszą przy wjeździe kaucję:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DCMP  dp 3,5 tony – 30 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 50 zł

9. Opłata za pozostawienie nieczystości kapustnych na terenie Giełdy:

 1. Z pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DCMP do 3,5 tony – 30 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 50 zł

10. Bilet wjazdowy dla sprzedających ważny 24 godziny od momentu wjazdu.

 

Cennik wchodzi w życie w życie od dnia 01.06.2024 r. 

Załącznik nr 2
do Regulaminu dla Użytkowników Giełdy Owocowo-Warzywnej  w Tarnowie

Tabela opłat.

 1.  Niezgodne z Regulaminem parkowanie pojazdów (opłata jednorazowa) – 200 zł,
 2. Blokowanie ciągów komunikacyjnych (opłata jednorazowa) – 200 zł,
 3. Pozostawienie poza terenem najmowanym/dzierżawionym  skrzynek, wózków, palet itp.  (opłata jednorazowa za każdy stwierdzony przypadek) – 500 zł,
 4. Palenie nieczystości i dokonywanie czynności powodujących zanieczyszczenie Giełdy (opłata jednorazowa) – 200 zł,
 5. Wyrobienie duplikatu Przepustki (za 1 szt.) – 70 zł,
 6. Nierozliczenie Przepustek (za 1 szt.) – 70 zł.

Tabela opłat wchodzi w życie od dnia 17.05.2022 r.7

Cennik opłat zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu dla Użytkowników Giełdy Owocowo-Warzywnej w Tarnowie.
obowiązujący do 31 maja 2024 r.

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT – 23%).

1. Bilet wjazdu dla sprzedających bezpośrednio z samochodów:

 1. Pojazdy o wysokości do 220 cm – 20 zł
 2. Pojazdy o wysokości powyżej 220 cm – 30 zł

2. Bilet wjazdu dla kupujących:

 1. Wszystkie pojazdy – 1zł / 30 min
  2 zł/każda kolejna rozpoczęta h

3. Zaprzęgi konne – wjazd bezpłatny.

4. Opłaty od sprzedających ze stołu, z łóżka polowego lub bezpośrednio z placu lub z ręki:

     8 zł/m2 zajętej powierzchni.

5. Abonament miesięczny dla Kupujących:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DMCP do 3,5 tony – 70 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 250 zł

Abonament miesięczny można wykupić najpóźniej przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego.

Dopuszcza się wykupienie Abonamentu miesięcznego lub Rezerwacji miesięcznej na rozpoczęty już miesiąc, za pełną opłatą miesięczną.

6. Parking niestrzeżony:

 1. Wszystkie pojazdy – 1zł / 30 min
  2 zł / każda kolejna h 

   1 miesiąc na terenie Giełdy:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DMCP  do 3,5 tony – 400 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 600 zł

8. Sprzedający warzywa kapustne – wnoszą przy wjeździe kaucję:

 1. Pojazdy osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o DCMP  dp 3,5 tony – 30 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 50 zł

9. Opłata za pozostawienie nieczystości kapustnych na terenie Giełdy:

 1. Z pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DCMP do 3,5 tony – 30 zł
 2. Pojazdy pozostałe – 50 zł

10. Bilet wjazdowy dla sprzedających ważny 24 godziny od momentu wjazdu.

Cennik wchodzi w życie w życie od dnia 17.05.2022 r.